Monika Labaš

  • svadobná
  • rodinná
  • reklamná

Kontakt

+421 911 22 99 80

info@monikalabas.sk

Štúrová 33, Košice

Pozdravujem Vás,

ak máte viac otázok ohľadne svadobného, rodinného alebo reklamného fotenia a voľných termínoch, budem rada, ak ma budete kontaktovať cez formulár alebo telefonicky. Zastihnete ma aj na aplikáciách Viber alebo WhatsApp.

Teším sa na Vás!

Napíšte mi

Vyhlásenie dotknutej osoby
Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa SELFA, s.r.o. so sídlom Kysucká 2, 040 11 Košice, IČO: 47754982, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 39146/V a bol/a som poučená o svojich právach.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

©2018 Monika Labaš