Monika Labaš

  • svadobná
  • rodinná
  • reklamná

Month: September 2018

Ako fotiť reklamnú kampaň
06/09/2018

Od zrodu digitálnych médií sa nároky na reklamnú kampaň oveľa viac zvýšili. Kedysi bola reklamná kampaň len tradičná tlačovina. Ale kvôli vzostupu a rozmachu sociálnych médií väčšina spoločností už potrebuje aj obsah na zaplnenie viacerých kanálov sociálnych médií, všetky s vlastnými individuálnymi požiadavkami na obsah. S ohľadom na tieto skutočnosti je potrebné, aby fotky nafotené počas reklamnej kampane boli...

©2018 Monika Labaš